Ing. František Petrtýl

člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, poslanec PS PČR  |  Asociace krajů ČR

František Petrtýl vystudoval Vysoké učení technické Brno, Fakultu stavební, obor vodní stavby.

Svou profesní kariéru započal ve společnosti Průmstav Praha – závod Mladá Boleslav, pokračoval v Potrubáři Neratovice. Je spolumajitelem společností SPARING MB, FK Mladá Boleslav a GEMA MB. Od října 2016 je zastupitelem Středočeského kraje za hnutí ANO 2011 a od října 2017 poslancem Parlamentu ČR.