Ing. Ladislav Němec

náměstek pro řízení Sekce dopravní  |  Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Ladislav Němec absolvoval Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera. Od roku 1999 pracuje na Ministerstvu dopravy. Začínal jako ministerský rada v Odboru silniční dopravy a BESIP, pokračoval jako vedoucí Oddělení nákladní dopravy, zástupce ředitele Odboru silniční dopravy a před jmenováním do funkce náměstka v roce 2014 byl 9 let ředitelem Odboru silniční dopravy.