Ing. Lubomír Fojtů

ředitel  |  Ředitelství vodních cest ČR

Lubomír Fojtů absolvoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy (OIIMF), kde inženýrské studium v roce 1988 završil obhájením diplomové práce na téma "Automatizované systémy řízení námořní dopravy" zpracovanou pro Černomořské námořní rejdařství v Oděse. Od roku 1989 působil v podniku Československá plavba labská, následně od roku 2000 ve firmě Czechoslovak Ocean-Shipping, s.r.o. a v roce 2002 se vrátil do ČSPL, a.s. na pozici ředitele divize rejdařství. Od roku 2004 je zároveň členem předsednictva Evropského svazu rejdařů (EBU), jehož byl dva roky prezidentem.

V říjnu 2013 byl jmenován ředitelem Ředitelství vodních cest ČR a převzal tak řízení státní organizace zaměřené na rozvoj veřejné infrastruktury pro provozování vnitrozemské vodní dopravy. Za jeho působení se portfolio činností rozšířilo o podpůrné služby včetně lodní přípřeže remorkérem BESKYDY, správu přístavních území ČR v Hamburku i provozování několika nově vybudovaných přístavů.