Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy  |  SŽDC s.o.

Ing. Mojmír Nejezchleb v roce 1986 ukončil studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, oboru konstrukce a dopravní stavby. Poté pracoval v různých provozních profesích v rámci stavební infrastruktury ČSD a ČD. V letech 2000 až 2008 působil na Generálním ředitelství Českých drah jako ředitel odboru traťového hospodářství. Po vzniku SŽDC se stal ředitelem odboru strategie. Současnou pozici náměstka zastává od července 2013.