Ing. Radek Dvořák

náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a člen představenstva ČD  |  České Dráhy a.s.

Radek Dvořák získal vysokoškolský titul na Fakultě dopravní Univerzity Jana Pernera, obor Management, marketing a logistika.

Radek Dvořák v ČD působí 11 let. Do svého jmenování měl na starosti obchodní a investiční strategii osobní dopravy, přípravu a obhajobu obchodního modelu ratingové agentuře a investorům při refinancování, rozvoj mezinárodní spolupráce a odbornou komunikaci vůči EU. Z pozice náměstka pro ekonomiku odpovídá primárně za roční i střednědobý plán společnosti i Skupiny ČD, investice a veřejné zakázky a controlling.