Ing. Viktor Sotona

generální ředitel  |  E R A a.s.

Viktor Sotona započal svou profesní dráhu u Českých aerolinií jako seniorní projektový manažer v technickém oddělení. Po nástupu do ERA zastával postupně několik pozic, až se vypracoval na obchodního ředitele pro civilní sektor. V roce 2012 byl vybrán na post generálního ředitele firmy, který zastává dodnes.

Promoval jako inženýr na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a posléze získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Viktor Sotona je členem několika profesních pracovních skupin pro oblast řízení letového provozu pod hlavičkou evropských ATM organizací EUROCAE a EUROCONTROL. Předsedá skupině WG-70, který vytváří standardy pro celoúzemní multilaterační systémy WAM. Je členem představenstva ERA a.s.