Ing. Vladimír Starosta

prezident  |  Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Podnikám v dopravě od roku 1990. Každé z období, kterými jsme prošli, přinášelo nové výzvy a úkoly, s nimiž jsme se zatím vždy úspěšně vypořádali. Současná situace, kdy je náš obor svazován novými legislativními požadavky, jež mají zajistit západním kolegům lepší pozici na trhu, je ale nejsložitější. A to jak pro mou firmu, tak pro Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jehož prezidentem mám čest být už 18 let.

Vladimír Starosta je absolventem VŠE Praha, od roku 1990 podnikatel v silniční nákladní dopravě a logistice. V roce 2001 byl zvolen do funkce prezidenta ČESMAD BOHEMIA, největšího sdružení silničních dopravců v ČR. Jedno funkční období byl i členem prezidia Mezinárodní unie silniční dopravy IRU.

Je také spolumajitelem firmy O.K. Trans Praha spol. s .r.o.