Ing. Jan Klas

generální ředitel  |  Řízení letového provozu, s.p.

Narozen v roce 1963. Je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví a ihned po studiích, v roce 1985, nastoupil do státního podniku Řízení letového provozu. Zde prošel pozicemi od řídícího letového provozu, přes vedoucího střediska letových provozních služeb až po náměstka ředitele sekce systémů a postupů.

V roce 1999 se na osm let stal členem EUROCONTROL, ředitelem pobočky pro Českou republiku (Central European Air Traffic Services Strategy Planning and Development Unit). Po této zkušenosti se vrátil do ŘLP ČR na pozici generálního ředitele.

Jan Klas je členem Air Traffic Control Association (USA) a vědeckých rad Dopravní fakulty Žilinské univerzity a Vysoké školy obchodní v Praze.

Více než 25 let se věnuje odborné i fundraisingové činnosti v oblasti pomoci osobám s mentálním postižením. Pracoval jako člen správní rady nadace Dětský mozek a v současnosti  vykonává funkci zakladatele obecně prospěšné společnosti Vítej, provozující komunitní chráněné bydlení pro dospělé osoby s těžkou formou autismu.