Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

děkan Fakulty dopravní, ČVUT v Praze  |  ČVUT v Praze

Doprava jako vědní obor odráží rozvoj a potřeby společnosti a reflektuje technologický pokrok. V současné době se ocitáme na rozcestí možného aplikování celé řady technologií inteligentních dopravních systémů, alternativních pohonů, systémů autonomního řízení i inteligentní dopravní infrastruktury a je otázkou k široké odborné diskusi, které z nabízených variant technologií zvolit k uspokojení potřeb mobility.

Narozen v Kolíně, 1974, absolvent oborů střední průmyslové školy Elektrická trakce v dopravě, 1992, inženýrského studia Automatizace v dopravě a telekomunikacích, 1999, a doktorského studia Inženýrská informatika, 2004. Od roku 2011 jmenován docentem pro obor Inženýrská informatika v dopravě a spojích.

V rámci ČVUT spolupracuje na projektech VaV v oblastech návrhu architektur dopravně- telematických systémů, tvorbu koncepcí a strategií implementace telematických systémů. K odborným zájmům patří geografické informační systémy, prostorové databáze, systémové architektury, nástroje statistického a dopravního modelování.

Vede a přednáší předměty Geografické informační systémy, Geografické informační technologie, Lokalizační a navigační systémy, Snímače a akční členy.