Program konference DOPRAVA 2018+

Praha  |  Česká republika  |  11. října 2018 od 7:45  |  TOP HOTEL Praha

Konference pod záštitou předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše a ministra dopravy Ing. Dana Ťoka

Níže naleznete plánovaný program konference. Organizátor si vyhrazuje právo na jeho změnu.

08:30
ZAHÁJENÍ KONFERENCE Karel Muzikář, prezident společnosti Comenius
08:40
ÚVODNÍ SLOVO Andrej Babiš, předseda vlády ČR
09:00
1. PANEL - ŽELEZNICE A VODA Ivan Bednárik, ČD Cargo
František Bureš, Výzkumný Ústav Železniční
Lubomír Fojtů, Ředitelství vodních cest ČR
České dráhy
Jiří Svoboda, SŽDC
10:00
Diskuze k 1. panelu
10:30
  Přestávka na kávu
10:50
3. PANEL - LETECTVÍ Jan Klas, Řízení letového provozu ČR
Aleš Konrád, UpVision
Václav Řehoř, Letiště Praha
Hana Šmejkalová, Letiště Pardubice
Martin Kačur, Letiště Vodochody
11:50
Diskuze k 2. panelu
12:20
  Networking, oběd
13:20
2. PANEL - SILNICE Jan Andrejco, Panattoni Europe
Jan Kroupa, Ředitelství silnic a dálnic ČR
František Petrtýl, Asociace krajů ČR
Vladimír Starosta, ČESMAD BOHEMIA
14:20
Diskuze k 3. panelu
14:50
  Přestávka na kávu
15:10
4. PANEL - VIZE, VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE Karel Dobeš, Galileo
Pavel Hrubeš, České vysoké učení technické v Praze
George Parobek, Ifield Computer Consultancy
Viktor Sotona, ERA
Dan Ťok, ministr dopravy
Miroslav Zámečník
16:30
Diskuze k 4. panelu
17:30
Závěr konference